بازار سرمایه ظرفیت های بسیاری برای تامین منافع شرکت ها دارد و در زمینه حمل و نقل ریلی اوراق منفعت، جعاله، وکالت، مشارکت و سایر اوراق مالی - اسلامی ظرفیت های بزرگی هستند که می توان از آنها  در این حوزه استفاده کرد.

به گزارش خبرنگار بورس امروز: نگاهی به روند همراهی بازار سرمایه با شرکت های حمل و نقل ریلی نشان می دهد که از سال ۱۳۹۰ تاکنون به مدد  استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه، راه های متعددی را برای توسعه صنعت حمل و نقل ریلی کشور گشوده است  که به عنوان مثال استفاده از صکوک اجاره در بخش اجاره لکوموتیوها و واگن ها نتیجه خوبی را به همراه داشت. در این زمینه با امین پوربرخورداری مدیر عامل بین المللی شرکت ترکیب حمل و نقل به گفتگو نشسته ایم.وی بر این باوراست که صنعت ریلی به واسطه هزینه های گزاف این صنعت نیازمند پشتیبانی معتبر چون بازار سرمایه است. آنچه در پی می آید حاصل این گفتگو است:

 

با توجه به اینکه حمل و نقل همواره پایه ای برای توسعه صنعت محسوب می شود، چالش های پیش روی صنعت حمل و نقل را چگونه ارزیابی می کنید ؟

اگر بخواهیم به صورت تخصصی درنظر بگیریم حمل و نقل به غیر از اینکه پایه صنعت بشمار می رود، الزامی برای صنعت محسوب می شود. نه تنها در صنایع فولادی بلکه در هر صنعتی نیاز به حمل و نقل وجود دارد. اما در مورد  صنعت ریلی،  چالش های زیادی پیش روی این صنعت قرار دارد، مهمترین چالش پیش روی این صنعت، قیمت نامناسب سوخت و سوبسیدهایی است که حمل و نقل جاده ای به واسطه سوخت و دیگر مسائل از آن برخوردار است. این سوبسیدها موجب شده که حمل و نقل ریلی با مشکلات زیادی روبرو شود. در بیشتر موارد،  از ۹۷ تا ۹۸ درصد، ریل جای رقابت را با جاده ندارد. در حالی که در بسیاری از کشورهای دنیا بکار گیری حمل و نقل ریلی، برای حمل و نقل کالا در مسافتی بیش از ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلومتر در نظر گرفته شده و حمل و نقل جاده ای در این کشورها صرفه اقتصادی ندارد.

 به نظر شما چرا این ناهماهنگی در بخشهای دولتی وجود دارد ؟

کارها دستوری است و این نوع سیاست گذاری جواب چندانی نمی دهد. تلاشها و اقدامات زیادی در این زمینه انجام شده اما چون سیاست هایی که در این بخش قرار دارد دستوری است و کار عمیق علمی در مورد آن انجام نشده است، خیلی موفقیت آمیز نبوده است. البته حمل و نقل ریلی بار نسبت به گذشته خیلی توسعه یافته است و بخشی از بار جاده ای به ریل منتقل شده است اما این میزان کافی نیست. بر اساس آمارهای ۴ سال گذشته اقداماتی که انجام شده تا حدودی موثر بوده اما برای رشد و ماندگاری آنها، باید کارهای اساسی تر و زیر بنایی تری صورت گیرد. در این میان مهمترین بحث قیمت سوخت و توان رقابت ریل با جاده است.

آیا فکر می کنید استفاده از ظرفیت های بازار سرمایه می تواند فرصت خوبی برای تجهیز ناوگان ریلی باشد؟

قطعاً، چرا که راه اندازی و تاسیس شرکت های حمل و نقل ریلی به دلیل گران بودن ناوگان و نبود صرفه اقتصادی از یک سو و از سوی دیگر سرمایه اندک شرکت های ریلی زود بازده نیست و با وجود فشارهای خارجی نیز سرمایه گذاران تمایلی به این نوع سرمایه گذاری ندارند. در این میان بازار سرمایه می تواند با کمک به این شرکت ها به توسعه آنها  کمک کند.

همچنین  شرکت ها نیز به چنین پشتیبان معتبری نیاز دارند تا بتوانند در این بازار رقابتی فعالیت کنند، بخش خصوصی به راحتی نمی تواند وارد حوزه ریلی و سرمایه گذاری های کلان این بخش شود.