ماه آینده بلوک 11٫29 درصدی سهام سمازن از سوی بانک صنعت و معدن بطور یکجا نقد و یا نقد و شرایطی(20% نقد مابقی طبق شرایط پیوست) روانه میز فروش بازار اول بورس تهران می‌شود.

به گزارش روند بورس امروز، روز شنبه ۲۳ شهریور ماه امسال تعداد ۱ میلیارد و ۶۴۴ میلیون سهم معادل ۱۱٫۲۹ درصد از کل سهام شرکت سيمان‌ مازندران‌ با نماد سمازن به قیمت هر سهم ۵۳۲۴ تومان از سوی بانک صنعت و معدن در بازار اول بورس تهران عرضه می‌شود.

شرایط  واگذاری این تعداد سهم یکجا نقد و یا نقد و شرایطی(۲۰% نقد مابقی طبق شرایط پیوست) است.