افق کوروش با افتتاح پیاپی شعب جدید خود به بیش از ۱۵۵۴شعبه رسید .همزمان نیز شاهد رشد فروش و درآمد زایی این شرکت هستیم به طوری که گزارشات ماهانه این شرکت با رشد فروش پیاپی همراه شده است.

به گزارش روند بورس امروز: افق کوروش با افتتاح پیاپی شعب جدید خود به بیش از ۱۵۵۴شعبه رسید .همزمان نیز شاهد رشد فروش و درآمد زایی این شرکت هستیم به طوری که گزارشات ماهانه این شرکت با رشد فروش پیاپی همراه شده است.

در حالی که شرکت برای سال ۹۸ رسیدن به۱۶۰۰ شعبه را پیش‌بینی کرده است که تاکنون موفق شده بخش زیادی از این مسیر را طی کند؛حتی احتمال دارد تا پایان سال فراتر از وعده های این شرکت به بیش از یک هزار و ۱۶۰۰ نیز دست یابد.

این روند رو به رشد کوروش در حالی ادامه دارد که شرکت تا پایان سال تنها افتتاح ۴۶ فروشگاه تا تحقق وعده هایش را دارد در حالی که طی یک سال شرکت پیش بینی افتتاح ۳۰۰ فروشگاه را داشته است. به این ترتیب به نظر می‌رسد رسیدن به رقم ۱۶۵۰ حتی ۱۷۰۰ فروشگاه تا پایان سال هم از افق کوروش بعید نبوده و رشد کوروش چنان شتابی گرفته که حتی از پیش بینی ها نیز فراتر رود.

نکته جالب توجه اینکه این شرکت در سال ۹۲ حدود ۸ فروشگاه در سال ۹۳ حدود ۸۵ فروشگاه در سال ۹۴ به حدود ۲۱۴ فروشگاه ،در سال ۹۵ به حدود ۵۵۲ فروشگاه در سال ۹۶ حدود ۹۰۳ فروشگاه، در سال ۹۷ به ۱۳۵۷ فروشگاه و حالا تا پایان سال ۹۸ به بیش از ۱۶۰۰ فروشگاه خواهد رسید.

به عبارتی شرکت تنها در یک بازه ۵ ساله روند تحول گرایانه ای را طی نموده و به عبارتی راه طولانی را در مدت بسیار کوتاهی پیموده است و تمامی رقبای خود را در این مسیر پشت سر گذاشته است.

اما در صورت‌های مالی سه ماهه شاهد رشد ۷۷ درصدی فروش و رشد ۹۰ درصدی سود عملیاتی میباشیم. امری که نشان از جهش فعالیتهای کوروش در سال ۹۸ دارد.
به عبارتی با این تجقق بودجه،سود پیش بینی شده ۳۷۸ میلیاردی معادل ۳۷۸ تومان به ازای هر سهم در سال ۹۸ دست یافتنی است.به این ترتیب کوروش در تمامی زمینه ها در حال رشد شتابان صعودی می باشد.

با انتشار گزارش ۴ ماهه و عملکرد تیر ماه اما روند رو به رشد ادامه دار این شرکت مشهود می باشد.به طوری که شرکت در ۳ ماهه اول سال به فروش ۱۶۱۵ میلیاردی و به طور متوسط ماهانه ۵۳۸ میلیارد تومان دست یافته بود‌.حال شرکت د تیرماه با ثبت فروش ۵۸۷ میلیاردی نشان داد در مسیر رو به رشد بسیار خوبی قرار گرفته است.شرکت پیش بینی نموده در بازه بلند مدت به افتتاح ۴۰۰۰ فروشگاه برسد؛یعنی ۱۵۸ درصد بیش از ظرفیت فعلی که نشان می دهد کوروش در چشم انداز خود هم در زمینه فروش و هم سود سازی متحول خواهد شد.