مبلغ فروش اسناد مناقصه بمیزان 10,000,000ریال است که می­بایست پیش از دریافت اسناد به حساب شماره 2665071777 نزد بانک تجارت، شعبه آریاساسول، کد 26650، بنام شرکت پلیمرآریاساسول واریز و اصل فیش آن جهت دریافت اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه­ گزار تحویل گردد.

شرکت پلیمر آریاساسول در نظر دارد انجام خدمات لجستیک خود را به پیمانکار توانمند و دارای صلاحیت واگذار نماید، از کلیه شرکت های فعال و با سابقه مرتبط با موضوع دعوت می­گردد باتوجه به شرایط زیر نسبت به دریافت اسناد و مدارک مناقصه اقدام نمایند:

موضوع مناقصه: انجام خدمات پشتيباني لجستيك در خصوص دريافت، نگهداری، بارگیری محصولات و عملیات کانتینری مرتبط با صادرات محصولات در مجتمع شرکت پلیمرآریاساسول و انجام خدمات گمرکی صادرات محصولات.

نوع مناقصه: عمومی یک مرحله­ای توأم با حق ارزیابی کیفی.

محل اجراي كار:

سایت صنعتی شرکت پليمرآرياساسول واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) و سایر محدوده­های استقرار تاسیسات شرکت واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) .بنا بر نیاز و درخواست کارفرما محدوده بنادر پایانه­ها و مخازن و بندر خدماتی پارس واقع در عسلویه، منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس.گمرکات، خطوط کشتیرانی، موسسات استاندارد و کلیه مرزها و بنادری که مورد نیاز کارفرما است.

تاریخ دریافت اسناد و مدارک مناقصه

یکشنبه و دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۳ و ۱۳۹۸/۰۵/۱۴ از ساعت ۸ صبح تا ۱۶ بعداز ظهر

نحوه دریافت و محل دریافت اسناد و مدارک مناقصه

اسناد مناقصه بصورت حضوری و در قالب لوح فشرده تحویل نماینده شرکت مربوطه می­گردد.

محل دریافت اسناد مناقصه

عسلویه، منطقه ویژه انرژی اقتصادی پارس، فاز یک مجتمع­های پتروشیمی، شرکت پلیمرآریاساسول، ساختمان اداری مرکزی، طبقه همکف، امور پیمانها، اتاق شماره ۱۱۱

مبلغ فروش اسناد مناقصه بمیزان ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ریال است که می­بایست پیش از دریافت اسناد به حساب شماره ۲۶۶۵۰۷۱۷۷۷ نزد بانک تجارت، شعبه آریاساسول، کد ۲۶۶۵۰، بنام شرکت پلیمرآریاساسول واریز و اصل فیش آن جهت دریافت اسناد مناقصه به دستگاه مناقصه­گزار تحویل گردد.

نماینده شرکت مربوطه می­بایست با در دست داشتن نامه کتبی (معرفی نامه) به همراه کارت شناسایی معتبر (به همراه کپی کارت شناسایی) و اصل فیش واریزی جهت دریافت اسناد به دستگاه مناقصه ­گزار مراجعه نماید.

 

تاریخ ارسال پیشنهاد قیمت و اسناد و مدارک فنی و کیفی

اسناد و مدارک فنی و کیفی و قیمت پیشنهادی می­بایست مطابق با دستورالعمل شرایط مناقصه تا ساعت ۱۶:۰۰ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۱۹ ارائه گردد.

شرکت پلیمر آریاساسول در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات و همچنین ابطال و یا تجدید مناقصه مختار می­باشد و هیچگونه الزامی به ارائه دلیل یا توضیح بابت رد پیشنهادات نخواهد داشت.شماره تلفن امور پیمان ها در روزهای چهارشنبه و شنبه مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۹ و ۱۳۹۸/۰۵/۱۲:  ۰۲۱۸۵۹۲۲۸۹۳

 

منبع:

روابط عمومی شرکت پلیمرآریاساسول