نشست خبری روز باز دانشگاه هنر های ایرانی اسلامی استاد محمود فرشچیان صبح امروزدوشنبه ۷ مرداد با حضور دکتر بهمن نامور مطلق رئیس دانشگاه فرشچیان و تعدادی از اساتید دانشگاه برگزار شد.