اولین جلسه رسیدگی به پرونده گوشت های برزیلی دوشنبه ۷ مرداد در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد. سه نفر از این متهمان از کارمندان سازمان جهاد کشاورزی تهران هستند.