در این پادکست؛به بررسی صندوق های سرمایه گذاری،پرداخته شده است.

بررسی صندوق های سرمایه گذاری،با اجرای سجاد میرزایی کارشناس صندوق های سرمایه گذاری

به دلیل اینکه صندوق های سرمایه گذاری در چندین نوع هستند، باید قبل از اینکه در این نوع صندوق ها سرمایه گذاری کنیم باید حتما از نحوه نوع صندوق ها و اطلاعات شرکت نحوه سود آن ها اطلاعاتی را کسب نماییم .به طور مثال این صندوق سرمایه گذاری ، صندوق در سهام است یا صندوق با درآمد ثابت ؟

در حال حاضر صندوق های سرمایه گذاری در سهام ، با درآمد ثابت ، مختلط ،بازار گردانی ، درون ساختمان ، جسورانه ، پروژه ، طلا ، کالایی ، درون کالایی ، صندوق در صندوق ، اینا صندوق های سرمایه گذاری هستند که در ایران در حال فعالیت هستند . اکثر سرمایه گذاران بیشتر در دو نوع از صندوق ها فوق فعال هستند یکی صندوق در سهام و دیگری صندوق با درآمد ثابت . البته باید افزود که دلیل سرمایه گذاری کمتر در بقیه صندوق ها نبود اگاهی کافی و همپنین جدید بودن و نوع کار و تعداد کم صندوق ها می باشد که متاسفانه به دلیل نبود وقت مناسب امکان توضیح تکمیلی وجود ندارد .

تقسیم بندی ریسک و سود و زیان سرمایه گذاری و انتخاب صندوق سرمایه گذاری با شرایط حاضر برای خودمان یستگی به میزان ریسک طلبی و ریسک گریزی افراد دارد، که صندوق های در سهامی به دلیل اینکه ۷۰ درصد در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند باید در نظر گرفت که این نوع صندوق ها دارای بازدهی بالا و ریسک بوده و باید اشخاصی در این نوع صندوق ها سرمایه گذاری کنند که می توانند شاهد کاهش سرمایه هایشان باشند .

صندوق های بادرآمد ثابت به دلیل اینکه حداقل ۸۵ درصد اوراق ها و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می کنند با سود ثابتی رو به رو هستند و می توان گفت ریسک سرمایه گذاری خاصی ندارند . لذا برای کسانی که در صندوق های سهام سرمایه گذاری می کنند باید به این نوع موضوعات را در نظر بگیرند و انتظار بازدهی کوتاه مدت ۶ ماهه را نداشته باشند و قبل از اینکه وارد سرمایه گذاری بشنود باید از نوع سود ها وزیان های صندوق های سرمایه گذاری اطلاع داشته باشند.