در این پادکست؛به بررسی تحلیلی بازار سرمایه،پرداخته شده است.

بررسی تحلیلی بازار سرمایه،با اجرای قاسم سلمانی فیضی کارشناس حقیقی بازار سرمایه

بازار امروز با بیش از ۴۹ واحد مثبت به کار خود پایان داد.بیشترین تاثیر مثبت را امروز نمادهای پارسان،فولاد،کچاد و شتران داشتند و بیشترین تاثیر منفی را نمادهای اخابر،پارس و کگل داشتند.همان طور که در پادکست هفته ی گذشته مطرح شد،باید کم کم شاهد شیفت سرمایه در گروه های دیگر باشیم و شاهد این باشیم از سرمایه و تمرکز بازار از گروه هایی که رشد زیادی داشتند،به سمت گروه های دیگری که در هفته های گذشته عموما اصلاح داشتند و به نقاط کم ریسک و نقاط معتبر خود نزدیک شدند،شاهد باشیم.

همان طور که می بینیم در گروه خودرو و قطعه سازها که عموما زودتر از گروه خودرو حرکت می کنند، این چند روزه با افزایش تقاضای خرید مواجه شده اند که می توان به خشهر،خمحرکه و خزر را مثال بزنیم.همچنین شاهد پالس مثبت در گروه ساختمانی هستیم،نمادهای وآذر،سشاهد و سعمرا را شاهد هستیم با افزایش تقاضای خرید مواجه هستند که این افزایش به کل گروه بسط داده می شود.

در کوتاه مدت شاهد موج افزایشی در کلیت بازار خواهیم بود به دلیل اینکه در هفته های گذشته اکثر سهم ها و گروه ها اصلاح سنگینی داشتند و می توان گفت کمی از ترس بازار ریخته شده و اکثر گروه ها و نمادها به نقاط کم ریسک خود نزدیک شدند.در ادامه تاکید می کنم که به تحلیل های خود پایبند باشید و از هیجانات دوری کنید و هر سهی را با هر تحلیلی که خریداری می کنید با همان تحلیل هم به فروش برسانید و به حد ضرر و حد سود خود پایبند باشید.