مجید حق پرست کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: همانطور که مشاهده می فرمایید خودرو مقاومت بسیار مهمی را که دوبار در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۴ نتوانست بشکند را امسال موفق به شکست آن شده و اکنون در حال پولبک به ان می باشد. وی افزود: خبر تجدید ارزیابی […]

مجید حق پرست کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد: همانطور که مشاهده می فرمایید خودرو مقاومت بسیار مهمی را که دوبار در سال های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۴ نتوانست بشکند را امسال موفق به شکست آن شده و اکنون در حال پولبک به ان می باشد.

وی افزود: خبر تجدید ارزیابی ایران خودرو می تواند محرک رسیدن به محدوده جا مانده بالا که در چارت مشخص کردیم باشد.

 

چارت تعدیل نشده ایران خودرو از سال 1373 تا به اکنون