عرضه شرکت های ملی صنایع مس ایران،ذوب آهن اصفهان و فولاد خرسان در بورس کالا

به گزارش روند بورس امروز،عرضه شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی: مس کاتد ۳،۰۰۰ تن با قیمت ۶۹۵،۲۷۶ عرضه شد و با همان قیمت ۳۸۰ تن معامله شد.

عرضه ذوب آهن اصفهان با نماد ذوب: تیر اهن ۱۴-۱۸ با قیمت۳۷،۸۰۶ عرضه شد و با ۳% افزایش تا قیمت ۳۸،۸۸۸ رقابت شد.همچنین، سبد میلگرد مخلوط با ۲،۲۰۰ تن با قیمت ۳۷،۸۰۶ عرضه شد و با همان قیمت ۱،۳۲۰ تن معامله شد.

عرضه فولاد خراسان با نماد فخاس: سبد میلگرد ۲،۰۰۲ تن با قیمت ۳۷،۸۰۶ عرضه شد و با همان قیمت ۱،۲۷۶ تن معامله شد.