شرکت بیمه کوثر قصد افزایش سرمایه تا 60 درصد از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای دارد.

به گزارش بورس امروز، شرکت بیمه کوثر در نظر دارد، سرمایه خود را از مبلغ ۲،۵۰۰ میلیارد ریال به ۴،۰۰۰ میلیارد ریال به میزان ۱،۵۰۰ میلیارد ریال ( معادل ۶۰ درصد ) افزایش دهد.

این افزایش سرمایه به پیشنهاد رییس مجمع عمومی عادی و از محل سود انباشته و اندوخته سرمایه ای است که مستلزم دریافت مجوز از بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار تهران و طی نمودن روند های مربوط به تهیه گزارش توجیهی افزایش سرمایه ، بیانیه ثبت و … است که پس از تهیه بلافاصله، بر روی سامانه کدال افشا و اطلاع رسانی خواهد شد .