20 قطعه از زمین های شرکت فروشگاه های رفاه که روی آن ساختمان احداث شده فاقد سند رسمی مالکیت بوده است.

به گزارش بورس امروز: ۲۰ قطعه از زمین های شرکت فروشگاه های زنجیره ایی رفاه  به بهای تمام شده ۱۰۶،۵۷۸ میلیون ریال و ساختمان های احداث شده بر روی آنها به بهای تمام شده  ۱۵۵،۸۶۸ریال فاقد سند رسمی مالکیت بوده است.

این در حالی است که شرکت فروشگا‌ه‌های زنجیره‌ای رفاه در بیش از ۲۲ شهر کشور در حال تکمیل فروشگاه‌های خود است. سال گذشته نیز زمین فروشگاه در خرم‌آباد به نفع اداره دادگستری این شهر مصادره شده بود.

در گزارش شرکت فروشگاه های زنجیره ایی رفاه مالکیت اصل ۶ فقره از املاک شرکت به بهای تمام شده ۸۳ میلیارد ریال لحاظ نشده است.