شرایط بازارهای جهانی نفت خام در زمان برگزاری نشست گروه ۲۰ (جی ۲۰) در ژاپن در پایان ماه ژوئن امسال، مشخص‌تر خواهد بود.یکی از عوامل بازار که مورد توجه قرار خواهد گرفت، روابط تجاری بین چین و آمریکا خواهد بود.

به گزارش بورس امروز، پاول سوروکین اعلام کرد: کشورهای امضاکننده توافق جهانی کاهش تولید نفت درباره آینده این توافق و پس از انقضای آن در پایان ماه ژوئن امسال، تصمیمی متحد می‌گیرند.در هر صورت، همکاری میان تولیدکنندگان حاضر در توافق کنونی ادامه خواهد یافت.

به گفته معاون وزیر انرژی روسیه، تصمیم درباره آینده توافق یاد شده، مبتنی بر این خواهد بود که آیا بازار جهانی نفت متوازن است یا خیر. سوروکین همچنین گفت که شرایط بازارهای جهانی نفت خام در زمان برگزاری نشست گروه ۲۰ (جی ۲۰) در ژاپن در پایان ماه ژوئن امسال، مشخص‌تر خواهد بود.یکی از عوامل بازار که مورد توجه قرار خواهد گرفت، روابط تجاری بین چین و آمریکا خواهد بود.

منبع:

کالا خبر