مجمع عمومی شرکت‌ها امروز برگزار شد و طی آن شرکت‌ها اقدام به تقسیم سود بین صاحبان سهام خود کردند.

به گزارش بورس امروز،۱۱۲میلیارد ريال سود خالص «پتروشیمی غدیر» در سال گذشته بود که این امر بیش از هر چیز مدیون افزایش نرخ فروش محصولات است.چرا که میزان فروش افت داشته اما نرخ فروش از ۳۴میلیون ريال در سال۹۶ به ۵۷میلیون ريال در سال۹۷ رشد کرد.

شایان ذکر است که «شغدیر» در عملکرد سال۹۷ تعدیل مثبت ۵۳۷درصدی را به نمایش گذاشت.مجمع شرکت پتروشیمی غدیر مورخ ۹۸/۳/۲۱ ساعت ۹، با تاخیر همراه شد اما نهایتا این مجمع ۷۹/۱درصد درحال برگزاری است.بر اساس تصمیمات این مجمع، سود هرسهم ۷۰تومان تعیین شد.

پیشنهاد افزایش سرمایه موسسه جنب کردستان

هیات مدیره شرکت موسسه مالی اعتباری ملل پیشنهاد افزایش سرمایه این شرکت را به مبلغ ۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال و معادل ۶۵درصد را به مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام ارائه کرده است.

لازم به ذکر است، بر اساس پیشنهاد ارائه شده، قرار است که این افزایش سرمایه طی دو مرحله و در دو سال صورت بگیرد. منابع افزایش سرمایه از محل آورده نقدی، مطالبات سهامداران و سود انباشته شرکت صورت خواهد گرفت.هدف از اجرای افزایش سرمایه اصلاح ساختار مالی، بهبود شرایط رقابتی بانک، افزایش نسبت کفایت سرمایه و الزامات بانک مرکزی و کاهش ریسک عنوان شده است.

آخرین خبرها از مجمع «کسعدی»

شرکت «کارخانجات کاشی و سراميک سعدی» چرخش ۱۸۰درجه ای در سال۹۷ داشت. این در حالی که سال۹۶ برای هر سهم ۸۵ريال زیان متحمل شده بود، در سال۹۷ به سود ۲۵۱ريالی دست یافت.علاوه بر این که توانست مقدار فروش را تا حدود ۲برابر افزایش دهد، نرخ فروش نیز به کمک شرکت آمد.مجمع کارخانجات کاشی و سرامیک سعدی مورخ ۹۸/۳/۲۱ ساعت ۱۰ آغاز شد.بر اساس تصمیمات مجمع رشد نرخ فروش این شرکت در نهایت سود ۲۲تومانی به ازای هر سهم را عاید سهامداران کرد.رشد نرخ فروش تنها ۲۲تومان سود را عاید سهامدار کرد.

خبرهای تازه از مجمع «پکرمان»

«گروه صنعتی بارز» در سال ۹۷ نسبت به سال قبل از آن افت داشت و با کاهش ۲۹ درصدی، برای هر سهم ۲۷۷ ريال سود شناسایی کرد.یکی از علل افت سودآوری این تایرساز، رشد سایر هزینه های عملیاتی از ۳۴ به ۸۱۱ میلیارد ريال بود که عامل آن زيان ناشی از تسعير دارايی ها و بدهی های ارز عملياتی است.به عبارتی وضعیت عملیات و فروش شرکت نسبت به گذشته به مراتب بهبود یافته و تنها تغییرات بازار ارز کار را برای «پکرمان» دشوار کرد.مجمع عمومی عادی سالیانه «گروه صنعتی بارز» با حضور ۸۷٫۵ درصد از سهامداران، تشکیل و در حال برگزاری است.