به گزارش بورس امروز، عرضه محصولات فرآورده های نفتی ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۸ به شرح زیر اعلام می شود:   نام کالا نماد کارگزار عرضه کننده قیمت پایه حجم کالای قابل عرضه اپوکسی رزین جامد E011P KZPC-EREPIRAN011PWP-00 بانک کشاورزی پتروشیمی خوزستان ۲۹۷,۰۰۰ ۶۰ اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-603 بانک کشاورزی پتروشیمی خوزستان ۲۵۵,۰۰۰ […]

به گزارش بورس امروز، عرضه محصولات فرآورده های نفتی ۲۴ اردیبهشت ماه ۹۸ به شرح زیر اعلام می شود:

 

نام کالا نماد کارگزار عرضه کننده قیمت پایه حجم کالای قابل عرضه
اپوکسی رزین جامد E011P KZPC-EREPIRAN011PWP-00 بانک کشاورزی پتروشیمی خوزستان ۲۹۷,۰۰۰ ۶۰
اپوکسی رزین جامد محلول در زایلین KZPC-ERE1X75SSG-603 بانک کشاورزی پتروشیمی خوزستان ۲۵۵,۰۰۰ ۸۰
اپوکسی رزین مایع E06 SPL KZPC-ERE06LSPLG-603 بانک کشاورزی پتروشیمی خوزستان ۳۰۵,۰۰۰ ۱۰۰
استایرن بوتادین رابر روشن ۱۵۰۲ IPC-LSBR1502MP-00 باهنر پتروشیمی بندر امام ۱۲۰,۰۰۴ ۵۰۴
اکریلونیتریل بوتادین استایرن ۰۱۵۰ TABC-ABSSD0150PP-00 بانک ملی پتروشیمی تبریز ۱۳۳,۸۷۰ ۵۰۰
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG781 PTC-PETBG781J-00 بانک پاسارگاد پتروشیمی شهید تندگویان ۱۲۸,۰۰۵ ۳۰۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG821 PTC-PETBG821J-00 بانک پاسارگاد پتروشیمی شهید تندگویان ۱۳۲,۹۰۲ ۳۰۸
پلی اتیلن ترفتالات بطری BG825 PTC-PETBG825J-00 بانک پاسارگاد پتروشیمی شهید تندگویان ۱۲۹,۸۲۹ ۳۰۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی Super Bright TG641 PTC-PETTGSUB641J-00 بانک مسکن پتروشیمی شهید تندگویان ۱۲۵,۰۴۹ ۳۰۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 PTC-PETTG641J-00 بانک مسکن پتروشیمی شهید تندگویان ۱۲۱,۲۴۹ ۳۰۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG641 MOD PTC-PETTG641MODJ-00 بانک مسکن پتروشیمی شهید تندگویان ۱۲۱,۵۲۷ ۳۰۸
پلی اتیلن ترفتالات نساجی TG645 PTC-PETTG645J-00 بانک مسکن پتروشیمی شهید تندگویان ۱۱۹,۳۰۲ ۳۰۸
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T ASPC-LDEP1922TWP-00 اقتصاد بیدار پلیمر آریا ساسول ۹۴,۳۳۳ ۶۶
پلی اتیلن سبک تزریقی ۱۹۲۲T LPC-LDEP1922TWP-00 مفید پتروشیمی لاله ۹۴,۳۳۳ ۲۲۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹AA PAM-LLD0209AAWP-00 بانک رفاه کارگران پتروشیمی امیر کبیر ۹۰,۹۲۷ ۴۴۰
پلی اتیلن سبک خطی ۰۲۰۹KJ TABC-LLD0209KJPP-00 بانک ملی پتروشیمی تبریز ۹۱,۳۷۷ ۵۰۰
پلی اتیلن سبک خطی ۲۲B01 MAPE-LLD22B01WP-00 توازن بازار پتروشیمی مهاباد ۹۰,۹۲۷ ۶۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۰۷۵ IPC-LDLH0075PP-00 باهنر پتروشیمی بندر امام ۹۳,۳۹۹ ۹۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۱۹۰ ASPC-LDLF0190PP-00 اقتصاد بیدار پلیمر آریا ساسول ۹۳,۳۹۹ ۱۱۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۰۲۰۰ IPC-LDLF0200PP-00 باهنر پتروشیمی بندر امام ۹۳,۳۹۹ ۱,۰۰۰
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۱۰۲TX00 LPC-LD2102TX00WP-00 مفید پتروشیمی لاله ۹۳,۳۹۹ ۱,۲۵۴
پلی اتیلن سبک فیلم ۲۴۲۰F8 KRD-LD2420F8WP-00 سهم آشنا پتروشیمی کردستان ۹۳,۳۹۹ ۹۶
پلی اتیلن سبک فیلم LP0470KJ ASPC-LDLP0470KJWP-00 اقتصاد بیدار پلیمر آریا ساسول ۹۵,۱۹۶ ۶۶
پلی اتیلن سنگین اکستروژن EX3 PAM-HDEX3L-00 بانک رفاه کارگران پتروشیمی امیر کبیر ۱۰۶,۲۶۰ ۳۰۰
پلی اتیلن سنگین بادی ۰۰۳۵ IPC-HDHB0035PP-00 باهنر پتروشیمی بندر امام ۹۴,۴۶۴ ۲,۰۰۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 MPC-HDBL3PP-00 خبرگان سهام پتروشیمی مارون ۹۴,۴۶۴ ۳۳۰
پلی اتیلن سنگین بادی BL3 KEPE-HDBL3WP-00 بانک صنعت و معدن پلیمر کرمانشاه ۹۴,۴۶۴ ۷۲۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۰۳۰SA TABC-HD5030SAPP-00 بانک ملی پتروشیمی تبریز ۹۰,۱۳۹ ۴۰۰
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۱UV JPC-HD52511UVPP-00 صبا جهاد پتروشیمی جم ۸۸,۴۶۹ ۶۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۵۲۵۱۸ JPC-HD52518PP-00 صبا جهاد پتروشیمی جم ۸۶,۶۷۲ ۵۰۶
پلی اتیلن سنگین تزریقی ۶۲N07UV LOR-HD62N07UVWP-00 سهم آشنا شرکت پتروشیمی لرستان ۸۸,۴۶۹ ۹۱۲
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA TABC-MD3840UAPP-00 بانک ملی پتروشیمی تبریز ۸۸,۸۳۸ ۱,۷۰۰
پلی اتیلن سنگین دورانی ۳۸۴۰UA SHPC-MD3840UAWP-00 بانک ملی شرکت پتروشیمی شازند ۸۸,۸۳۸ ۶۰۰
پلی اتیلن سنگین فیلم EX5 MPC-HDEX5PP-00 خبرگان سهام پتروشیمی مارون ۹۵,۳۴۰ ۱۱۰
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 MEPC-HD7000FWP-00 خبرگان سهام پتروشیمی مهر ۹۵,۳۴۰ ۱,۵۱۸
پلی اتیلن سنگین فیلم F7000 ILPE-HD7000FWP-00 خبرگان سهام پتروشیمی ایلام ۹۵,۳۴۰ ۵۰۶
پلی اتیلن سنگین فیلم HF5110 ASPC-HDHF5110P-00 اقتصاد بیدار پلیمر آریا ساسول ۹۵,۳۴۰ ۱۵۴
پلی اتیلن سنگین لوله CRP100N JPC-HDCRP100NPP-00 صبا جهاد پتروشیمی جم ۱۰۸,۸۹۰ ۸۸۰
پلی اتیلن سنگین لوله مشکی CRP100B SHPC-HDCRP100BWP-00 بانک ملی شرکت پتروشیمی شازند ۱۱۴,۲۵۹ ۲,۰۰۰
پلی استایرن انبساطی ۲۰۰ TABC-PSE200J-00 بانک ملی پتروشیمی تبریز ۱۱۴,۵۰۲ ۱۰۰
پلی استایرن انبساطی ۳۰۰ TABC-PSE300J-00 بانک ملی پتروشیمی تبریز ۱۱۴,۵۰۲ ۱۰۰
پلی استایرن انبساطی ۴۰۰ TABC-PSE400CJ-00 بانک ملی پتروشیمی تبریز ۱۱۱,۱۹۹ ۸۰
پلی استایرن انبساطی ۵۰۰ TABC-PSE500CJ-00 بانک ملی پتروشیمی تبریز ۱۰۶,۰۹۸ ۴۰
پلی استایرن انبساطی FINE TABC-PSEPSFJ-00 بانک ملی پتروشیمی تبریز ۹۹,۸۲۳ ۲۵
پلی استایرن انبساطی R310 ENPC-PSSER310J-089 بانک تجارت توسعه صنایع پتروشیمی پلی استایرن انتخاب ۱۱۴,۵۰۲ ۲۰۰
پلی استایرن انبساطی نسوز SE3000 BAN-PSSE3000J-00 راهنمای سرمایه‌گذاران بانیار پلیمر گنبد ۱۱۸,۷۹۳ ۱۹۸
پلی استایرن انبساطی نسوز SE4000 BAN-PSSE4000J-00 راهنمای سرمایه‌گذاران بانیار پلیمر گنبد ۱۱۶,۵۹۱ ۲۲۰
پلی استایرن معمولی ۱۱۱۵ PPMZ-PSGPPS1115NP-00 بانک مسکن پتروپاک مشرق زمین ۱۱۴,۲۶۰ ۲۲۴
پلی استایرن معمولی ۱۴۶۰ TABC-PSGPS1460PP-00 بانک ملی پتروشیمی تبریز ۱۱۱,۸۹۲ ۷۰
پلی استایرن معمولی ۱۵۴۰ TABC-PSGPPS1540NP-00 بانک ملی پتروشیمی تبریز ۱۱۰,۸۳۲ ۱۰۴
پلی استایرن معمولی ۱۵۵۱ PTJP-PSGPPSG1551PP-00 بانک صنعت و معدن پتروشیمیایی تخت جمشید پارس عسلویه ۱۱۴,۲۶۰ ۴۰۰
پلی استایرن معمولی MP08 MPG-PSGPMP08L-00 شهر پتروشیمی محب پلیمر قم ۱۱۴,۲۶۰ ۱۰۰
پلی استایرن مقاوم ۷۲۴۰ TABC-PSHIPS7240NP-00 بانک ملی پتروشیمی تبریز ۱۲۱,۴۶۷ ۱۰۴
پلی کربنات ۰۷۱۰ KZPC-PGPC0710ZP-603 بانک کشاورزی پتروشیمی خوزستان ۳۰۵,۰۰۰ ۱۶۰
پلی وینیل کلراید E6644 ARCO-PVCE6644P-00 سینا پتروشیمی اروند ۷۳,۳۲۴ ۶۶
پلی وینیل کلراید E6834 ARCO-PVCE6834PP-00 سینا پتروشیمی اروند ۸۱,۶۶۲ ۶۶
سلاپس واکس BORC-SLAPWAXB-00 خبرگان سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس ۳۵,۳۴۸ ۲,۰۰۰
قیر ۶۰۷۰ SORC-BI6070B-00 مفید پالایش نفت شیراز ۳۵,۳۷۲ ۲۰۰
قیر ۶۰۷۰ TORC-BI6070B-00 پیشگامان بهپرور پالایش نفت تبریز ۳۳,۹۵۸ ۲,۰۰۰
قیر ۶۰۷۰ JRC-BI6070B-00 خبرگان سهام پالایش نفت جی ۳۳,۸۱۶ ۲,۰۰۰
قیر ۶۰۷۰ PACB-BI6070B-00 باهنر نفت پاسارگاد ۳۵,۵۰۶ ۵۰۰
قیر ۸۵۱۰۰ JRC-BI85100B-00 خبرگان سهام پالایش نفت جی ۳۳,۸۱۶ ۱,۰۰۰
قیر MC250 SORC-BIMC250B-00 مفید پالایش نفت شیراز ۴۶,۲۱۲ ۲۰۰
قیر MC250 JRC-BIMC250B-00 خبرگان سهام پالایش نفت جی ۴۲,۵۰۰ ۵۰۰
قیر MC250 PACB-BIMC250B-00 باهنر نفت پاسارگاد ۴۴,۰۵۰ ۱۰۰
قیر PG5822 JRC-BIPG5822B-00 خبرگان سهام پالایش نفت جی ۳۳,۸۱۶ ۱,۰۰۰
قیر PG6416 SORC-BIPG6416B-00 مفید پالایش نفت شیراز ۳۵,۶۲۲ ۲۰۰
قیر PG6422 SORC-BIPG6422B-00 مفید پالایش نفت شیراز ۳۵,۶۲۲ ۲۰۰
قیر PG6422 JRC-BIPG6422B-00 خبرگان سهام پالایش نفت جی ۳۳,۸۱۶ ۲,۰۰۰
قیر PG7010 JRC-BIPG7010B-00 خبرگان سهام پالایش نفت جی ۳۳,۸۱۶ ۱,۰۰۰
قیر امولسیون CRS1 JRC-BIEMCRS1B-00 خبرگان سهام پالایش نفت جی ۲۸,۳۰۰ ۲۰۰
گوگرد کلوخه SORC-LUSUB-00 مفید پالایش نفت شیراز ۷,۵۰۸ ۲۰۰
گوگرد گرانوله TORC-GRSUSUJ-00 پیشگامان بهپرور پالایش نفت تبریز ۷,۰۰۰ ۲,۰۰۰
وکیوم باتوم BORC-VBSB-00 بانک رفاه کارگران شرکت پالایش نفت بندرعباس ۲۸,۸۸۲ ۸,۰۰۰
وکیوم باتوم TORC-VBB-00 پیشگامان بهپرور پالایش نفت تبریز ۲۷,۵۰۷ ۵,۰۰۰