افزایش چشم گیر فروش محصولات سنگین فنرسازی زر 09 نوامبر 2019

افزایش چشم گیر فروش محصولات سنگین فنرسازی زر

در دوره ی یک ماهه منتهی به  30مهر 98 مبلغ فروش هر تن محصولات سنگین فنرسازی زر 25،371 میلیون ریال و با افزایشی  267 درصدی نسبت به ماه گذشته همراه بود.

فنرسازی زر - آخرین اخبار
افزایش سرمایه در “خزر” 26 ژانویه 2019

افزایش سرمایه در “خزر”

به گزارش بورس امروز، پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت فنرسازی زر از مبلغ ۴۹۹,۹۹۷,۰۶۸,۰۰۰ ریال به مبلغ ۷۹۹,۹۹۷,۰۶۸,۰۰۰ ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی در تاریخ ۱۹ آذر ۹۷ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد. لازم به ذکر است پیشنهاد افزایش سرمایه به منظور جلوگيري از […]